SENARAI PRODUK TELCO / PEMBAYARAN BIL SERTA KADAR KEUNTUNGAN
Dikemaskini pada 26 JANUARI 2018. Kadar keuntungan yang tertera diatas adalah kadar semasa pada tarikh yang dikemaskini. Pihak EZITOPUP berhak mengubah kadar tersebut selaras dengan perubahan semasa tanpa makluman / notis awal kepada master / dealer / agent.
TELCO / ULITILITI KADAR PROFIT PROFIT MASTER PROFIT DEALER PROFIT AGENT
MAXIS PERCENTAGE 3.8 3.3 2.8
DIGI PERCENTAGE 4.8 4.3 3.8
CELCOM PERCENTAGE 5.3 4.8 4.3
UMOBILE PERCENTAGE 6.8 6.3 5.8
TUNETALK PERCENTAGE 4.6 4.1 3.6
XOX PERCENTAGE 5.3 4.8 4.3
UMOBILEBILL PERCENTAGE 1.3 0.8 0.3
DIGIPIN PERCENTAGE 2.8 2.3 1.8
BDFLEXI PERCENTAGE 93 92.5 92
CELCOMBILL PERCENTAGE 0.6 0.5 0.4
DIGIBILL FIXEDAMOUNT 0.4 0.3 0.2
MAXISBILL FIXEDAMOUNT 0 0 0
NPFLEXI PERCENTAGE 93 92.5 92
UMOBILEPIN PERCENTAGE 4.8 4.3 3.8
SYABASBILL FIXEDAMOUNT 0.2 0.1 0
TNBBILL FIXEDAMOUNT 0.4 0.3 0.2
TRON PERCENTAGE 5.8 5.3 4.8
NJOI PERCENTAGE 2.8 2.3 1.8
ALTEL PERCENTAGE 5.8 5.3 4.8
ITALKPIN PERCENTAGE 9.8 9.3 8.8
BUZZME PERCENTAGE 5.8 5.3 4.8
XOXBILL FIXEDAMOUNT 0.4 0.3 0.2
REDONEBILL PERCENTAGE 1.3 0.8 0.3
FRIENDI PERCENTAGE 5.8 5.3 4.8
HOTLINKFAST PERCENTAGE 1.3 0.8 0.3
FRIENDIPIN PERCENTAGE 3.8 3.3 2.8
MAXISONEBILL FIXEDAMOUNT 0 0 0
ONEXOX PERCENTAGE 4.8 4.3 3.8
TMBILL FIXEDAMOUNT 0.4 0.3 0.2
SPEAKOUTPIN PERCENTAGE 0 0 0
DIGISIDDINDO PERCENTAGE 0 0 0
TMGOPIN PERCENTAGE 5.8 5.3 4.8
BESTMOBILE PERCENTAGE 5.8 5.3 4.8
IDPLNFLEXI PERCENTAGE 64 63.5 63
IDFLEXI PERCENTAGE 64 63.5 63
MOLPIN PERCENTAGE 3.8 3.3 2.8
MERCHANTRADE PERCENTAGE 5.3 4.8 4.3
DIGISSOCIAL PERCENTAGE 2.3 1.8 1.3
DIGISIDD PERCENTAGE 2.3 1.8 1.3
DIGIBROADBAND PERCENTAGE 2.3 1.8 1.3
UNIFIBILL FIXEDAMOUNT 0.4 0.3 0.2
ASTROBILL PERCENTAGE 0.6 0.5 0.4
CELCOMPIN PERCENTAGE 3.3 2.8 2.3
MAXISPIN PERCENTAGE 2.8 2.3 2.8
MERCHANTRADEPIN PERCENTAGE 3.8 3.3 2.8
TUNETALKPIN PERCENTAGE 4.8 4.3 3.8
XOXPIN PERCENTAGE 4.8 4.3 3.8
SGFLEXI PERCENTAGE 0 0 0
YSMOBILE PERCENTAGE 2.8 2.3 1.8
YESPIN PERCENTAGE 3.8 3.3 2.8
SIMPACK.CELCOM PERCENTAGE 4 3.5 3
NJOIPIN PERCENTAGE 5.8 5.3 4.8
LEBARAPIN PERCENTAGE 4.8 4.3 3.8
DIGIWOW PERCENTAGE 2.8 2.3 1.8
DIGIWOWPIN PERCENTAGE 3.8 3.3 2.8
GRABPIN PERCENTAGE 1.8 1.3 0.8
CELCOMTURBO PERCENTAGE 4.8 4.3 3.8
CNFLEXI PERCENTAGE 19 18.5 18
SIMPACK.HOTLINK.IDD PERCENTAGE 4 3.5 3
SIMPACK.HOTLINK.4G PERCENTAGE 0 0 0
SIMPACK.DIGI.BEST PERCENTAGE 4 3.5 3
SIMPACK.DIGI.SMART PERCENTAGE 4 3.5 3
SIMPACK.UMOBILE PERCENTAGE 4 3.5 3
SIMPACK.ONEXOX PERCENTAGE 4 3.5 3
SIMPACK.TUNETALK PERCENTAGE 4 3.5 3
INDAHWATERBILL FIXEDAMOUNT 0 0 0
AIRMELAKABILL FIXEDAMOUNT 0.2 0.1 0
PULSAPIN PERCENTAGE 12.3 11.8 11.3
YESBILL PERCENTAGE 0.4 0.3 0.2
WEBEP1BILL FIXEDAMOUNT 0 0 0
DIGISABAH PERCENTAGE 2.3 1.8 1.3
AIRKELANTANBILL FIXEDAMOUNT 0.1 0 0
CELCOMADDON PERCENTAGE 2.8 2.3 1.8
SAINSBILL FIXEDAMOUNT 0.2 0.1 0
SATUBILL FIXEDAMOUNT 0.2 0.1 0
SADABILL FIXEDAMOUNT 0 0 0
AIRPERAKBILL FIXEDAMOUNT 0.1 0 0
SESBBILL FIXEDAMOUNT 0.2 0.1 0
AIRKUCHINGBILL FIXEDAMOUNT 0.1 0 0
AIRJOHORBILL FIXEDAMOUNT 0.2 0.1 0
THESTARPIN PERCENTAGE 9.8 9.3 8.8
REDONE PERCENTAGE 1.3 0.8 0.3
SECSOBILL PERCENTAGE 0.1 0.0 0.0
AIRSIBUBILL FIXAMMOUNT 0.00 0.00 0.00
AIRPERLISBILL FIXAMMOUNT 0.00 0.00 0.00