1: Menetapkan Peratus (%) Dealer

– Login Web Dealer http://www.ezitopup.net/master
– Klik MasterInfo >>> View >>> Edit 
– Tekan APPLY UPDATE dahulu.
– Sila tetapkan % sebelum mendaftarkan Dealer.
– Setiap Dealer yang akan didaftarkan mendapat % yang sama.
– Contoh:-

 

CONTOHNYA :
Celcom Reload/Topup Komisyen Anda 5.30%.
Jika Anda Set Komisyen Dealer sebanyak 4.80%,
Anda Akan Untung 5.30% – 4.80% = 0.50%
Apabila Dealer Anda Menjual Reload/Topup Celcom

2: Mendaftarkan Dealer (Master Sahaja)

– Pendaftaran Dealer hanya boleh dilakukan melalui Web Dealer http://www.ezitopup.net/master
– Klik RegisterDealer >>> Masukkan Maklumat Dealer >>> Klik Submit 
– Contoh:-

 

3: Tambah Modal Dealer (Boleh Melalui Anda @ Syarikat)

– Tambah Modal Dealer boleh dilakukan melalui SMS atau Web Dealer http://www.ezitopup.net/master
– Melalui SMS:-
~ Format: TT<NomborTelefonDealer>.<Jumlah> atau TT<DealerID>.Jumlah
~ Contoh: TT0123456789.100 atau TT1234.100
– Melalui Web Dealer: Klik DealerTopup >>> Search/Pilih Dealer >>> Masukkan Jumlah >>> Klik TopUp 
– Contoh:-

4: Semak Jualan Dealer

– Semakan Jualan Dealer hanya boleh dilakukan melalui Web Master http://www.ezitopup.net/master
– Klik ReportDealerSales >>> Pilih Dealer yang ingin disemak 
– Contoh:-

 

5: Komisyen Jualan Dealer (Perbezaan % Master-Dealer)

– Komisyen Jualan Dealer akan dimasukkan setiap Ahad, SMS pemberitahuan akan dihantar selepas 12AM setiap Ahad.
– Semakan Komisyen Jualan Dealer boleh dilakukan melalui Web Master http://www.ezitopup.net/master
– Klik ReportDealerTopup >>> Pilih Day, Month, Year
– Contoh:-