1: Menetapkan Peratus (%) Agent

– Login Web Dealer http://www.ezitopup.net/dealer
– Klik DealerInfo >>> View >>> Edit 
– Tekan APPLY UPDATE dahulu.
– Sila tetapkan % sebelum mendaftarkan Agent.
– Setiap Agent yang akan didaftarkan mendapat % yang sama.
– Contoh:-

CONTOHNYA :
Celcom Reload/Topup Komisyen Anda 4.80%.
Jika Anda Set Komisyen Agent sebanyak 4.30%,
Anda Akan Untung 4.80% – 4.30% = 0.50%
Apabila Agent Anda Menjual Reload/Topup Celcom

2: Mendaftarkan Agent (Dealer Sahaja)

– Pendaftaran Agent hanya boleh dilakukan melalui Web Dealer http://www.ezitopup.net/dealer
– Klik RegisterUser >>> Masukkan Maklumat Agent >>> Klik Submit 
– Contoh:-

3: Tambah Modal Agent (Boleh Melalui Anda @ Syarikat)

– Tambah Modal Agent boleh dilakukan melalui SMS atau Web Dealer http://www.ezitopup.net/dealer
– Melalui SMS:-
~ Format: TT<NomborTelefonAgent>.<Jumlah> atau TT<AgentID>.Jumlah
~ Contoh: TT0123456789.100 atau TT1234.100
– Melalui Web Dealer: Klik UserTopup >>> Search/Pilih Agent >>> Masukkan Jumlah >>> Klik TopUp 
– Contoh:-

4: Semak Jualan Agent

– Semakan Jualan Agent hanya boleh dilakukan melalui Web Dealer http://www.ezitopup.net/dealer
– Klik ReportUserSales >>> Pilih Agent yang ingin disemak 
– Contoh:-

5: Komisyen Jualan Agent (Perbezaan % Dealer-Agent)

– Komisyen Jualan Agent akan dimasukkan setiap Ahad, SMS pemberitahuan akan dihantar selepas 12AM setiap Ahad.
– Semakan Komisyen Jualan Agent boleh dilakukan melalui Web Dealer http://www.ezitopup.net/dealer
– Klik ReportUserTopup >>> Pilih Day, Month, Year
– Contoh:-